Fulltextové vyhledávání

KROUŽKY V NAŠÍ ŠKOLCE

 Chybějící údaje budou doplněny ihned jak budou známy.

Ve školním roce 2017-2018 budou probíhat tyto kroužky:

 

Lektorka

Kroužek

Den

Hodina

Počet dětí

Místo

 Eva Hanušová  Grafomotorika a prevence specifických
poruch učení v MŠ
 út  13-14:30 předškoláci 2-3 skupiny   Jídelna MŠ Masná
Jana Hegerová  Interaktivní výuka na SMART BOARD
v předškolním věku
 čt 15-16:30 

 2 sk- ml.+st.
14+14 dětí 

 Žabičky
Alice Jabbarová Logopedie pro předškoláčky  st 7:30 - 8:30   dle potřeby dětí  zatím neurčeno
Bára Čížkovská Pohybové hry  st 15-16:30   2 skupiny
15+15 dětí
 tělocvična Masná 13, nebo MŠ Masná
Helena Lebedová  Dílny  pro rodiče a děti   nárazově odpoledne  s rodiči   Jídelna MŠ Masná
Nikola Nácovská Výtvarný kroužek pro dětičky po 15-16 15 dětí zatím neurčeno
Ivana Valuchová Jóga pro předškoláčky       zatím neurčeno
ŠJ Spěváček Angličtina pro předškoláky st   dopoledne 2 skupiny   Koťata
ŠJ Spěváček Čeština pro cizince  st dopoledne  1 skupina   Koťata
Marie Žižková Tanečky, 900,-Kč/pololetí po  13-14:30  2 skupiny   MŠ Masná
Plavecká škola bazén AXA Plavání pro celou třídu ve velkém bazénu, 80,-Kč/lekce
1.pololetí KOŤATA, 2.pololetí MOTÝLCI
 pá dopoledne  celá třída   AXA

 

DALŠÍ AKCE PRO DĚTI:

 • Škola v přírodě 3x do roka Čestice u Strakonic
 • Besídky pro rodiče s pohoštěním 2 x do roka (vánoční a na Den matek)
 • Slavnost na ukončení školního roku s programem a pohoštěním pro rodiče, děti a přátele školy
 • Výlety a terénní ekologické programy
 • Dílny rukodělné pro rodiče a děti ( vánoční, velikonoční, tematické)
 • Akce pro rodiče a děti na zahradě školky- cílem je-společné prožitky a setkávání,
 • Další program: divadla, koncerty, ekologické programy v ekologickém centru TEREZA, v Toulcově Dvoře, návštěvy planetária, hvězdárny, karnevaly, olympiády, aj. dle DUHOVÉHO KALENDÁŘE.
  Tyto kulturní a vzdělávací akce platí rodiče formou příspěvku do Fondu rodičů. V letošním školním roce se platí 1400,-Kč/dítě/školní rok.
 • Spolupráce s dětskou psycholožkou - testy školní zralosti, pohovory s rodiči o výsledcích testů, dále dle potřeby rodičů či školky po dohodě s rodiči (OPPP, PhDr. Michalová)
 • Spolupráce se ZŠ - návštěvy před zápisy
 • Spolupráce s Domovem pro seniory formou společných setkání při zpívání.
 • Pronájmy tříd v době kdy v nich neprobíhá výchovně vzdělávací činnost (odpoledne, víkendy).
 • Účast na výtvarných a jiných soutěžích soutěžích

Menu

 

Aktualizováno:
28. 11.  2017

 IMG_20171205_111511.jpg

 Vítáme Vás na našich stránkách
*****************************

Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony Masná“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0006303, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 417.974,- Kč.

 logo.jpg


15. 12. Radana

Zítra: Albína

logo.jpg22.9.08 Hlavní nádraží 037[1].jpg

Heidi Lange Design, Sverige

Vážení rodiče,

prosíme Vás, přiveďte Vaše dítě vždy přímo do třídy a předejte jej paní učitelce. Děkujeme za pochopení. Váš kolektiv pedagogů MŠ Masná.

Návštěvnost stránek

090208