Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > MŠ Masná je od pondělí 25.5.2020 opět v provozu !

MŠ Masná je od pondělí 25.5.2020 opět v provozu !Aktualizace k provozu ze dne 2. 6. 2020:
1) Děti jsou rozděleny do svých tříd jak jsou zvyklé:
Rodiče mají přístup pouze za skleněné dveře v přízemí, kde předávají dítě službě (provozní zaměstnanec + asistent).
Služba dítě převezme, pomůže mu se převléknout a odvede ho do třídy. Rodiče zatím nemají přístup do budovy až do odvolání.
Rodiče jsou povinni vybavit dítě batůžkem, který si bude dítě přinášet s sebou z domova denně.
V batůžku bude každý den čisté prádlo na hraní do třídy a čisté prádlo na pobyt na zahradě.
Oblečení z domova bude dětem oblečeno i na odchod domů.
Desinfekci máme, roušku dejte dětem s sebou, ale při pobytu v MŠ ji používat nebudou.
2) Příchod do MŠ: 7:00 - 8:15, pozdější příchody pouze po předchozí domluvě se službou u dveří! 
Nejsme schopni zajistit stálou službu u dveří, žádáme o dodržování časů příchodů a odchodů. Odchody domů: po obědě 12:00 - 12:45, Odpoledne 15:00 - 17:00
Počítejte s tím, že můžeme odbavit současně 4 rodiče s dětmi, takže se pravidelně stává, že čekáte  při příchodu.
Děkujeme vám  za spolupráci a trpělivost.

3) Stravování do konce června je tak jak jsou děti zvyklé.
4) První den příchodu odevzdají rodiče vyplněné ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ - ke stažení zde:   Čestné prohlášení_virové on..PDF
s
lužbě u vchodu. Uveďte datum dne nástupu dítěte. V případě potřeby, bude nutné vyplnit ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ opakovaně.
Dětem dejte s sebou plastovou uzavíratelnou lahvičku viditelně podepsanou na pití na zahradě.
V případě podezření na onemocnění dítěte i během provozu, budeme ihned telefonovat rodičům dítěte, dítě uložíme do odděleného prostoru a rodič je povinen si dítě neprodleně vyzvednout a zajistit mu lékařské ošetření. Po opětovném nástupu dítěte do MŠ budeme vyžadovat potvrzení od lékaře, že dítě je zdrávo a že může do kolektivu. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. 3. 2020

Vážení rodiče, oznamujeme, že Mateřská škola Masná je od pondělí 16. 3. 2020 uzavřena kvůli ochraně zdraví před koronavirem až do odvolání
z rozhodnutí MČ Praha 1 ze dne 13.3.2020
Informace o ošetřovném pro rodiče dětí do 13 let věku: 

Proces žádostí o ošetřovné: Nyní stačí, aby škola vyplnila tiskopis Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření zařízení
a emailem jej zašleme rodičům. Rodiče si jej vytisknou, dovyplní, podepíší a vyfotí a zašlou jej mailem zaměstnavateli.
RODIČE MUSÍ O VYPLNĚNÝ TISKOPIS O OŠETŘOVNÉ  POŽÁDAT MATEŘSKOU ŠKOLU MASNÁ SAMI  NA:   skolka@msmasna.cz 
V emailové žádosti uveďte jméno dítěte, jeho rodné číslo a podepište se celým jménem a uveďte v jakém jste  s dítětem vztahu (matka, otec, poručník,...). Děkuji za pochopení, mateřská škola musí prokazatelně vydávat potvrzení pouze oprávněným osobám.
Tiskopis si můžete předvyplnit (jméno dítěte, jeho rodné číslo, jméno žadatele). Tiskopis je uveden na konci tohoto článku.

Pokud má škola nebo rodič elektronický podpis, je dobré jej použít, ale i bez něj je celý proces v pořádku.

Váš zaměstnavatel takovou žádost spolu s dalšími podklady předá okresní správě sociálního zabezpečení buď datovou schránkou, nebo mailem s elektronickým podpisem.

Tiskopis žádosti o ošetřovné:
mvencova_20200310141342.002.002.pdf

 

11. 3. 2020

Vážení rodiče

 

Zřizovatel naší mateřské školy ÚMČ Praha 1 doporučuje rodičům dětí v MŠ zůstat s dítětem doma.  Prozatím není uzavření MŠ Masná nařízeno žádným nadřízeným orgánem, takže rozhodnutí je na Vás. Až do odvolání nebudou probíhat žádné zájmové kroužky.

https://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradna-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi-zakazuji-konani-hromadnych-akci-na_18698_1.html

- jsou zrušeny veřejné společenské, kulturní, sportovní akce nad 100 účastníků -  je zrušena výuka za osobní přítomnosti žáků (zrušeny také družiny, kroužky, školní obědy, činnost ZUŠ, DDM...)
- ředitelé o opatřeních informují e- mailem, na webu školy, vývěsem  na dveřích, viditelně u vstupu do budovy apod.
- zřizovatel nařizuje zrušit veškeré plánované výjezdy, výměny - tuzemské i zahraniční žáků i pedagogů - finanční kompenzace bude řešena následně
- zřizovatel nařizuje zrušit akce ve školách - Dny otevřených dveří, zkoušky nanečisto apod.
- zřizovatel doporučuje ukončit již probíhající pobyty žáků na akcích organizovaných školou (lyžařský kurz, škola v přírodě).  
- pedagogové - náhradní práce z domova, překážka na straně zaměstnavatele, zadávání úloh žákům, (mail, skype, Bakaláři, webové prostředí škol)
- nepedagogové - mohou být přítomní ve škole (kanceláře - sekretariát, školník), případně náhradní práce
- zákonní zástupci - při plošném opatření škola potvrzuje "Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let" - viz příloha (lze stáhnout na stánkách ČSSZ)., jinak domluva s jejich zaměstnavatelem (home office..)

Výše uvedené postupy jsou plánovány po dobu trvání mimořádných opatření MZ (předpoklad do konce března 2020).

Další dokumenty:
Karantena_a_osetrovne.pdf

Informace k mimořádnému opatření ministerstva zdravotnictví k uzavření škol.pdf

Mimořádné_opatření_-_uzavření_základních,_středních_a_vysokých_škol_od_11._3._2020.pdf

Mimořádné_opatření_-_zákaz_konání_akcí_nad_100_osob_od_18_hodin_dne_10._3._2020_-.pdf