Fulltextové vyhledávání

Testy školní zralosti proběhnou 7. 3. 2018Proběhnou dopoledne. Jsou určeny dětem, které do 31.8.2018 dovrší věku 6 let. 

Testy provede PhDr. Alžběta Michalová u nás v mateřské škole. Test se skládá z doplňovacích grafických cvičení dle zadání, krátkého rozhovoru a sledování samostatnosti dítěte.
Odpoledne v době 14:00 - 17:00 budou probíhat osobní pohovory rodičů s PhDr. Michalovou o výsledcích testů.

Souhlas s testováním podepíšete ve třídě Vašeho dítěte. Jestliže nechcete, aby se Vaše dítě zúčastnilo testů, oznamte to učitelce Vašeho dítěte.

Výsledky testů jsou doporučující, ne určující. Vyžadováno je psychologické vyšetření při žádosti o odklad školní docházky, Na vyšetření si již objednávejte termíny na Obvodní pedagogicko-psychologické poradně pro Prahu 1, 2 a 4. (224 239 393).

Nezapomeňte, že i při odkladu školní docházky musíte jít s dítětem k zápisu do základní školy a tam si o odklad požádat.

Nezapomeňte oznámit ředitelce mateřské školy, do které Vaše dítě dochází, že bude mít odklad školní docházky, aby se s ním počítalo v docházce na další školní rok!

 


Menu

 

Aktualizováno:
20. 5.  2018

*********************************

 DSC09510.JPG

  Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony Masná“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0006303, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 417.974,- Kč.

 logo.jpg


20. 5. Zbyšek

Zítra: Monika

logo.jpg22.9.08 Hlavní nádraží 037[1].jpg

Heidi Lange Design, Sverige

Vážení rodiče,

prosíme Vás, přiveďte Vaše dítě vždy přímo do třídy a předejte jej paní učitelce. Děkujeme za pochopení. Váš kolektiv pedagogů MŠ Masná.

Návštěvnost stránek

094796