Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > ZÁPIS DO MŠ MASNÁ : 2. a 3. 5. 2018

ZÁPIS DO MŠ MASNÁ : 2. a 3. 5. 2018Zápis do naší mateřské školy proběhne  2. a 3. května 2018
v době 14:00 - 17:00

KRITÉRIA  PRO  PŘIJÍMÁNÍ  DĚTÍ  K  PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
PRO ZÁPIS 2018 – 2019 DO MATEŘSKÉ ŠKOLY MASNÁ

V Praze dne 6. 4. 2018, č.j. 12018Z

Ředitelka mateřské školy Masná, Masná 700/11, Praha, stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dle Vyhlášky č 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Masná od školního roku 2018-2019 ve znění pozdějších předpisů.

I.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání  od školního roku 2018-2019

 

Přednostně budou přijaty děti:

 • S trvalým bydlištěm ve spádové oblasti Praha 1 a s dosažením do 31. 8. 2017 věku 5 let  a tím začne plnit povinnou předškolní docházku
 • S trvalým bydlištěm mimo spádovou oblast Praha 1 a které dosáhne do 31. 8. 2017 věku 5 let a tím začne plnit povinnou předškolní docházku
 • S trvalým bydlištěm ve spádové oblasti Praha 1 a s věkem ke dni nástupu
  minimálně 3 roky
 • S trvalým bydlištěm ve spádové oblasti Praha 1 a s věkem 2 roky, ale s dosažením 3 roků do 31. 1. 2019

 

Ostatní děti se budou řadit až za přednostně přijaté děti dle kritérií:

 • Méně než 3 roky věku s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti  Praha 1
 • Ostatní děti

II.

Kompetence dítěte při nástupu do MŠ:

 • používá toaletu (dítě se nepomočuje, nenosí pleny)
 • při jídle jí samostatně lžící a pije ze skleničky
 • začíná si samostatně oblékat některé části oblečení
 • pohybuje se bezpečně chůzí (již nepoužívá kočárek)
 • umí slovně vyjádřit své potřeby
 • reaguje na pokyny známé dospělé osoby

 

K zápisu si přineste: svůj doklad totožnosti, doklad totožnosti dítěte (má-li jej), rodný list dítěte. V dokladu musí být vyznačeno trvalé bydliště Vaše a Vašeho dítěte.

V případě zastupování zákonného zástupce dítěte, musíte mít vystavenou plnou moc zákonným zástupcem dítěte.

Osobní údaje podléhají ochraně zejména podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Bc. Jana Hegerová, ředitelka MŠ Masná