Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Aktuální opatření platná v MŠ Masná

Aktuální opatření platná v MŠ Masná
11. 9. 2020

 Informujeme rodiče, že v budově MŠ Masná rodiče a všechny cizí osoby jsou povinny nosit ochranu úst a nosu (roušku, respirátor), při příchodu do MŠ si vydesinfikovat ruce a vyzout se, pokud vstupují do budovy dále než ke dveřím.

Nevstupujte do budovy s jinou osobou (ani se sourozencem dítěte), které má nařízenou karanténu !!! Ohrožujete zdraví všech
ostatních dětí a osob, které vstupují do budovy MŠ Masná spolu s vámi.


Pokud Vašemu dítěti, které je zapsané k docházce do naší MŠ je nařízena karanténa, neprodleně to oznamte ředitelce MŠ písemně
a také telefonicky do třídy Vašeho dítěte.

Pokud Vám nebo někomu z Vaší rodiny, kdo je v blízkém kontaktu s dítětem nebo s Vámi,  byla nařízena karanténa KHS kvůli Covid 19, ihned tuto skutečnost nahlaste písemně ředitelce MŠ Masná na skolka@msmasna.cz 

Nedodržením  karantény ohrožujete zdraví všech spoluobčanů!

Děkujeme za Vaši zodpovědnost. Kolektiv MŠ Masná 

 

Aktuální opatření platná pro území celé České republiky

Od 10. září platí povinnost nošení roušek (celé znění mimořádného opatření):

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/letak-rousky-od-0909-725x1024.jpg

 • uvnitř všech budov mimo bydliště nebo místo ubytování (například hotelový pokoj),
 • ve společných prostorách uvnitř škol a školských zařízení,
 • v prostředcích veřejné dopravy (MHD, meziměstských autobusech a vlacích, taxislužbách),
 • při vnitřních hromadných akcích při jakémkoliv počtu účastníků,

s výjimkou:

 • dětí do dvou let věku,
 • dětí a pedagogických pracovníků v mateřských školách a dětí a osob o ně pečujících v dětské skupině,
 • osob ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou při vzdělávání v učebně,
 • internátů a domovů mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti, žáky nebo studenty,
 • školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a škol zřízených při nich a středisek výchovné péče při poskytování služeb internátní formou,
 • škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti,
 • žáků, studentů a pedagogických pracovníků ve školách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona,
 • zaměstnanců a dětí v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
 • osob s poruchou intelektu,
 • osob s poruchou autistického spektra,
 • osob s kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování této povinnosti,
 • pacientů, kteří jsou hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, a je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
 • zdravotnických pracovníků po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
 • uživatelů sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících odlehčovací sociální služby v pobytové formě,
 • dalších případů zřetele hodných, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb,
 • zaměstnanců a osob v obdobném postavení včetně ústavních činitelů po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby,
 • osob řídících vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení,
 • soudců, přísedících, státních zástupců, obviněných a jejich obhájců, účastníků civilních, správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupců, svědků, znalců, tlumočníků a dalších osob, o kterých tak rozhodne soud, a to během soudního řízení,
 • osob při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení),
 • osob přednášejících,
 • osob účinkujících při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu,
 • moderátorů, redaktorů a dalších osob vystupujících v rozhlasových, televizních a dalších pořadech,
 • osob, které vykonávají práci zařazenou do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních podmínek zátěž teplem,
 • zákazníků provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů,
 • osob cestujících v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů,
 • snoubenců v průběhu obřadu a dalších osob, které jsou u tohoto obřadu,
 • osob činících prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a dalších osob, které jsou u tohoto prohlášení,
 • osob po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími blízkými osobami,
 • osob pohybujících se u vnitřních umělých koupališť, kterými jsou plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata a brouzdaliště, lázeňských a léčebných bazénů a saun,
 • sportovců nebo cvičících osob v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod

11. 9. 2020, řed.MŠ Masná,  převzato ze stránek MZ ČR dne 11.9.2020