Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > ZÁPIS 2021

Výsledky zápisu:
Seznam dětí NA WEB_ČÍSLA.doc
 

Vážení rodiče,

informujeme Vás, že zápisy do mateřské školy Masná již proběhly a jsou ukončené.
Zápis do mateřské školy pro školní rok 2021/2022 se povinně týká všech dětí, které dovrší do 31. 8. 2021 pěti let věku. Dále budou přijímány děti, které dovrší čtyř a tří let do 31. 8. 2021, a to až do naplnění kapacity mateřské školy. V případě že se kapacita MŠ nenaplní, budou přijímány i děti , které dovrší 3 let věku do 31.1.2021

  • Zápis se konal od 3. května 2021 do 10. května 2021

Postup přihlášení dítěte k předškolní docházce do MŠ Masná  

Podání žádosti o přijetí dítěte do MŠ

Vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a řádně vyplněný a potvrzený Evidenční list dítěte předejte ředitelce MŠ Masná.


Žádost_předšk_vzd_2021-2022.doc

EVIDENČNÍ LIST PRO DÍTĚ 2021.docx

  Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nutné doložit oprávnění dítě zastupovat a jeho zdůvodnění.

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné vyplněnou a podepsanou přihlášku doručit  následujícími způsoby s tím, že preferovány jsou body 1-3:

  1. do datové schránky školy ecber6h
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email),
  3. poštou (vše vložit do obálky s nápisem „Zápis“)
  4. osobní podání: ve výjimečném případě může být se zákonným zástupcem domluveno e-mailem nebo telefonicky osobní podání žádosti nebo doplnění informací zákonným zástupcem dítěte v prostorách školy.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, je nutné jej
do 10. 5. 2021 ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

 Mateřská škola Masná vydává pro školní rok 2021 - 2022 tato kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:

Kritéria pro přijetí : Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ Masná_2021.docx

 ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení odkladu

Děti, které již mateřskou školu navštěvují, a budou mít ve školním roce 2021-2022 odklad školní docházky, musí do 31. 3. 2021  písemně požádat ředitelku MŠ Masná o pokračování docházky do MŠ Masná, nebo oznámit, kde bude dítě plnit povinnou předškolní docházku na skolka@msmasna.cz 

 Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

 Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.