Drobečková navigace

Úvod > O nás > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Mateřská škola Masná

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Městská část Praha 1
Vodičkova 18
115 68 Praha 1

Základní účel zřízení - předškolní vzdělávání
Hlavní činnost - vzdělávání, stravování

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Mateřská škola Masná
  Masná 700/11
  110 00 Praha 1

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Mateřská škola Masná
  Masná 700/11
  110 00 Praha 1

 • 4.3 Úřední hodiny 

  pondělí - pátek (září - červen) pouze pro děti s pravidelnou prezenční formou vzdělávání (vyjma státních svátků, nařízených uzavření, apod.)
  7:00 - 17:30 hod

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 222 311 538
  mobilní telefon: +420 725 839 395

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.msmasna.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Mateřská škola Masná
  Masná 700/11
  110 00 Praha 1

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  skolka@msmasna.cz

 • 4.8 Datová schránka

  ecber6h

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 19-5839970267/0100

6. IČO

70101205

7. DIČ

Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: skolka@msmasna.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): ecber6h

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Mateřská škola Masná, Masná 700/11, 110 00 Praha 1

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Mateřskou školou Masná poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2019 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2020 nebyly žádné informace požadovány.