Fulltextové vyhledávání

Školní jídelna

Vedoucí školní jídelny: Magdaléna Ouřecká
Hlavní kuchařka:  Gabriela Králová
Kuchařka: Markéta Šimčíková
Provoz školní jídelny: 7:00 - 15:30

Ceny stravného:
celodenní 3 - 6 let  41,-Kč
polodenní 3 - 6 let  34,-Kč
celodenní (odklad šk.docházky) 46,-Kč
polodenní (odklad šk.docházky) 39,-Kč

Informace pro zadání  platebního příkazu k úhradě za stravné u vašich bank - výpočet: cena stravného na den x 20 dní.
Děkujeme za pochopení a spolupráci.

JÍDELNÍČEK V TÝDNU OD 26. 6. DO 30. 6. 2017

Den Přesnídávka Oběd Svačina
Pondělí

pomazánka z tuňáka, chléb, hroznové víno, mléko, čaj 1, 4, 7

polévka bramboračka 1, 9

těstovinový salát s kuřecím masem a zeleninou, čaj 1

pomazánka sýrová, chléb, jablka, mléko, čaj 1, 7

Úterý

pomazánka z Lučiny, lámankový chléb, banány, kakao, čaj 1, 7

polévka zeleninová 1, 9

moravský vrabec, bramborový knedlík, zelí, čaj 1, 3

pomazánka cizrnová, chléb, jablka, mléko, čaj 1, 7

Středa

ovesná kaše s jahodami, jablka, čaj 1, 7

polévka kuřecí vývar s kapáním 1, 3, 9

krůtí játra s rýží, čaj 1

rohlík s máslem, banány, mléko, čaj 1, 7

Čtvrtek

pomazánka česneková, chléb, jablka, mléko, čaj 1, 7

polévka cibulačka s krutony 1, 3

zapečené rybí filety, bramborová kaše, ledový salát,čaj1,4,7

pomazánka Budapešť, kaiserka, okurky, mléko, čaj 1, 7

Pátek

pomazánka šunková pěna, chléb, hroznové víno, mléko, čaj 1,7

polévka rajská s těstovinou 1, 7

zeleninové kuskusoto, strouhaný sýr, čaj 1, 7

chléb s máslem a plátkovým sýrem, jablka, mléko, čaj 1, 7

 

SEZNAM POTRAVINOVÝCH ALERGENŮ A ČÍSELNÉ KÓDY

 1. Obiloviny obsahující lepek
 2. Korýši a výrobky z nich
 3. Vejce a výrobky z nich
 4. Ryby a výrobky z nich
 5. Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich
 6. Sójové boby (sója) a výrobky z nich
 7. Mléko a výrobky z něj
 8. Skořápkové plody a výrobky z nich
 9. Celer a výrobky z něj
 10. Hořčice a výrobky z ní
 11. Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich
 12. Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2
 13. Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj
 14. Měkkýši a výrobky z nich

 

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Adresa školy: Mateřská škola Masná, Praha 1, Masná 11, 110 00
Telefon: 222 311 538

 1. Zásady provozu:

  Provoz ŠJ se řídí vyhláškou č. 107/2005, O školním stravování ze dne 25.5.2005, FN/Metodikou spotřebního koše, Zákonem č. 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)., zákonem č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví., Vyhlaáškou 137/2004 O hygienických požadavcích a zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných., nařízením ES -852/2006, O hygieně potravin s platností  od 1.1.2006. Rozsah poskytovaných služeb je v systému HACCP Mateřské školy Masná, který je uložen u ředitelky mateřské školy. Zákony a vyhlášky jsou k nahlédnutí u vedoucí školní jídelny.

  Jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy a při dodržování spotřebního koše sledovaných potravin ( mléčné výrobky, luštěniny, ryby, atd.). Podle § 4 odst.9 vyhlášky 107/2005 Sb., O školním stravování, má strávník nárok na dotované stravné pouze v případě, že je přítomen ve školském zařízení. Po další dny nepřítomnosti nemá nárok na dotované stravné a musí se odhlásit ze stravování. Díte se stravuje vždy, pokud je přítomno v době vydávání stravy.

 2. Provozní doba školní jídelny

  Jídelna je v provozu v době: 7:00 - 15:30

  Režim výdeje stravy:
  • pitný režim  7:00 - 17:30
  • ranní svačina 1. a 2. třída  8:30 - 9:30
  • ranní svačina 3. třída  8:45 - 9:15
  • ranní svačina 4. třída  9:00 - 9:30
  • oběd 1. a 2.třída  11:30 - 12:00
  • oběd 3.třída  11:45 - 12:15
  • oběd 4. třída  12:00 - 12:30
  • odpolední svačina  14:30 - 15:00

  Stravovací dobu je nutno dodržovat z důvodu předepsané přestávky mezi jednotlivými jídly dle HACCP (přestávka je 3 hodiny).
  Možnost přídavku je kdykoliv dle chuti strávníka.
  Možnost doplnění nápojů ve třídách kdykoliv dle potřeby ( děti mají ve třídách konve s čajem a pijí dle své vlastní potřeby, popř. na doporučení učitelky, ze svých kelímků odlišených designově).

 3. Výše stravného

  Ceny stravného se pro jednotlivé věkové kategorie řídí vyhlaškou 107/2005 Sb., O školním stravování. Do věkových skupin jsou zařazováni strávníci na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1-4. Pokud strávník zaplatí celodenní stravné, ale odchází domů po obědě, může si odnést svačinu s  sebou. Tuto svačinu je nutné objednat ráno při příchodu.

 4. Způsob úhrady stravného

  Stravné se platí převodem: 19-5839970267/0100 nebo složenkou. Variabilní symbol k platbě vám určí vedoucí školní jídelny. Výjimečně je možná platba v hotovosti. Platbu je nutné provést nejpozději do 15. dne v měsíci. Při nezaplacení stravného v daném termínu, pokud nebyla sjednána náprava ani po upozornění, bude dítěti ukončena docházka do mateřské školy Masná ( dle vyhlášky č. 14/2005Sb., o předškolním vzdělávání).

 5. Přihlášení strávníků

  Zákonný zástupce dítěte vyplní Přihlášku ke stravování a odevzdá v kanceláři vedoucí ŠJ nejpozději 2. den od nástupu dítěte k docházce.

 6. Odhlašování strávníků

  Může být provedeno písemně do sešitu v přízemí chodby MŠ nebo telefonicky do 8:00 hodin daného dne. Za neodhlášenou a neodebranou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada. Hlášení změn se provádí u vedoucí ŠJ: stravovací zvyklosti, způsob placení stravného, adresy, jména, ukončení docházky do MŠ, vyrovnání případných nedoplatků či přeplatků, změna čísla účtu apod.

  Přihlašování o prázdninách - svátky a prázdniny jsou automaticky odhlášeny pokud neprobíhá provoz MŠ. Při prázdninovém provozu, který bývá ohlášen předem, je nutno nahlásit a zaplatit stravné za dítě také předem do data uvedeného na oznámení o prázdninovém provozu, zpravidla do 31.5.

 7. Závěrečné ustanovení

  S provozním řádem jsou seznámeni všichni zákonní zástupci dětí při schůzce rodičů na začátku školního roku. Provozní řád byl projednán s ředitelkou školy a nabývá platnost dne 28.2.2013. Provozní řád je vyvěšen na nástěnce u vedoucí ŠJ a v prostoru šaten pro rodiče.

 

V Praze dne 13.9.2013, aktualizován 29.8.2016

Vypracovala: Magdaléna Ouřecká, vedoucí ŠJ Masná
Vydala: Bc. Jana Hegerová, ředitelka MŠ Masná

V Mateřské škole Masná je dále platný  SANITAČNÍ ŘÁD KUCHYNĚ PŘI ŠJ MASNÁ, ze dne 1.9.2007, umístěný u vedoucí ŠJ.

Menu

 

Aktualizováno:
10. 7.  2017

20170614_094632(0).jpg

 Vítáme Vás na našich stránkách
*****************************

Na ŠVP ČESTICE dojely děti v pátek v pořádku! Návrat 14. 7. 2017.
----------------------------------

NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA JE UZAVŘENA 1.7.2017 - 1.9.2017
V této době probíhá ve sklepě výstavba keramické dílny.
----------------------------------
Letní provoz MŠ MČ Praha 1 probíhá podle plánu pro přihlášené děti v těchto MŠ:
3. 7. - 14. 7. MŠ Revoluční
17. 7. - 21. 7. MŠ Hellichova
24. 7. - 28. 7. MŠ Letenská
---------------------------------------------

TĚŠÍME SE NA VAŠE DĚTI A NA VÁS OPĚT
4.9.2017 !
----------------------------------

Děkujeme všem maminkám a tatínkům za skvělé dobroty, které jste přinesli včera na Slavnost pro Vaše děti.
Lahodné chutě všech pečených výrobků přispěly k dobré atmosféře celé slavnosti.

Příspěvek na adopci na dálku pro našeho "syna" Kelvina z dobročinného bazaru je
ve výši 12.442,-Kč

Děkujeme paní Šlahařové, která dělala pro děti face painting - malování na obličej. Do kasičky na školné pro Kelvina se z malování utržilo 593,-Kč

 

21. 7. Vítězslav

Zítra: Magdaléna

22.9.08 Hlavní nádraží 037[1].jpg

Heidi Lange Design, Sverige

Vážení rodiče,

prosíme Vás, přiveďte Vaše dítě vždy přímo do třídy a předejte jej paní učitelce. Děkujeme za pochopení. Váš kolektiv pedagogů MŠ Masná.

Návštěvnost stránek

085080