Fulltextové vyhledávání

Školní jídelna

Vedoucí školní jídelny: Magdaléna Ouřecká
Hlavní kuchařka:  Gabriela Králová
Kuchařka: Markéta Šimčíková
Provoz školní jídelny: 7:00 - 15:30

Ceny stravného:
celodenní 3 - 6 let  41,-Kč
polodenní 3 - 6 let  34,-Kč
celodenní (odklad šk.docházky) 46,-Kč
polodenní (odklad šk.docházky) 39,-Kč

Informace pro zadání  platebního příkazu k úhradě za stravné u vašich bank - výpočet: cena stravného na den x 20 dní.
Děkujeme za pochopení a spolupráci.

JÍDELNÍČEK V TÝDNU OD 18. 12. DO 22. 12. 2017

Den Přesnídávka Oběd Svačina
Pondělí

pomazánka z tuňáka, chléb, cherry rajčata, mléko, čaj 1,4,7

polévka bramboračka 1, 9

jahodové knedlíky s tvarohem, čaj 1, 7

obložený chléb se sýrem, šunkou a rajčetem, jablka, mléko, čaj 1, 7

Úterý

pomazánka z Almette, Sládkův chléb, mandarinky, mléko, čaj 1, 7

polévka čočková 1

obalovaný kuřecí řízek, šťouchané brambory, okurkový salát, čaj 1, 7

pomazánka z avokáda, veka, cherry rajčata, mléko, čaj 1, 7

Středa

pomazánka sýrová, chléb, jablka, mléko, čaj 1, 7

polévka kuřecí vývar s nudličkami 1, 9

rizoto s mletým masem a zeleninou, strouhaný sýr, červená řepa, čaj 7

domácí vánočka, kiwi, bílá káva, čaj 1, 3, 7

Čtvrtek

pomazánka tvarohová s rajčetem, lámankový chléb, kiwi, mléko, čaj 1, 7

polévka rajská s rýží 1, 7hovězí maso na cibuli, bramborový knedlík, čaj 1, 7

pomazánka celerová, tmavá houska, mandarinky, mléko, čaj 1, 7

Pátek

cereálie s mlékem, jablka, čaj 1, 7

polévka rybí s kostičkami 1, 4, 9

šunkofleky, kyselá okurka, čaj 1, 3, 7

rohlík s máslem, jablka, capuccino, čaj 1, 7

 

SEZNAM POTRAVINOVÝCH ALERGENŮ A ČÍSELNÉ KÓDY

 1. Obiloviny obsahující lepek
 2. Korýši a výrobky z nich
 3. Vejce a výrobky z nich
 4. Ryby a výrobky z nich
 5. Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich
 6. Sójové boby (sója) a výrobky z nich
 7. Mléko a výrobky z něj
 8. Skořápkové plody a výrobky z nich
 9. Celer a výrobky z něj
 10. Hořčice a výrobky z ní
 11. Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich
 12. Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2
 13. Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj
 14. Měkkýši a výrobky z nich

 

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Adresa školy: Mateřská škola Masná, Praha 1, Masná 11, 110 00
Telefon: 222 311 538

 1. Zásady provozu:

  Provoz ŠJ se řídí vyhláškou č. 107/2005, O školním stravování ze dne 25.5.2005, FN/Metodikou spotřebního koše, Zákonem č. 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)., zákonem č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví., Vyhlaáškou 137/2004 O hygienických požadavcích a zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných., nařízením ES -852/2006, O hygieně potravin s platností  od 1.1.2006. Rozsah poskytovaných služeb je v systému HACCP Mateřské školy Masná, který je uložen u ředitelky mateřské školy. Zákony a vyhlášky jsou k nahlédnutí u vedoucí školní jídelny.

  Jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy a při dodržování spotřebního koše sledovaných potravin ( mléčné výrobky, luštěniny, ryby, atd.). Podle § 4 odst.9 vyhlášky 107/2005 Sb., O školním stravování, má strávník nárok na dotované stravné pouze v případě, že je přítomen ve školském zařízení. Po další dny nepřítomnosti nemá nárok na dotované stravné a musí se odhlásit ze stravování. Díte se stravuje vždy, pokud je přítomno v době vydávání stravy.

 2. Provozní doba školní jídelny

  Jídelna je v provozu v době: 7:00 - 15:30

  Režim výdeje stravy:
  • pitný režim  7:00 - 17:30
  • ranní svačina 1. a 2. třída  8:30 - 9:30
  • ranní svačina 3. třída  8:45 - 9:15
  • ranní svačina 4. třída  9:00 - 9:30
  • oběd 1. a 2.třída  11:30 - 12:00
  • oběd 3.třída  11:45 - 12:15
  • oběd 4. třída  12:00 - 12:30
  • odpolední svačina  14:30 - 15:00

  Stravovací dobu je nutno dodržovat z důvodu předepsané přestávky mezi jednotlivými jídly dle HACCP (přestávka je 3 hodiny).
  Možnost přídavku je kdykoliv dle chuti strávníka.
  Možnost doplnění nápojů ve třídách kdykoliv dle potřeby ( děti mají ve třídách konve s čajem a pijí dle své vlastní potřeby, popř. na doporučení učitelky, ze svých kelímků odlišených designově).

 3. Výše stravného

  Ceny stravného se pro jednotlivé věkové kategorie řídí vyhlaškou 107/2005 Sb., O školním stravování. Do věkových skupin jsou zařazováni strávníci na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1-4. Pokud strávník zaplatí celodenní stravné, ale odchází domů po obědě, může si odnést svačinu s  sebou. Tuto svačinu je nutné objednat ráno při příchodu.

 4. Způsob úhrady stravného

  Stravné se platí převodem: 19-5839970267/0100 nebo složenkou. Variabilní symbol k platbě vám určí vedoucí školní jídelny. Výjimečně je možná platba v hotovosti. Platbu je nutné provést nejpozději do 15. dne v měsíci. Při nezaplacení stravného v daném termínu, pokud nebyla sjednána náprava ani po upozornění, bude dítěti ukončena docházka do mateřské školy Masná ( dle vyhlášky č. 14/2005Sb., o předškolním vzdělávání).

 5. Přihlášení strávníků

  Zákonný zástupce dítěte vyplní Přihlášku ke stravování a odevzdá v kanceláři vedoucí ŠJ nejpozději 2. den od nástupu dítěte k docházce.

 6. Odhlašování strávníků

  Může být provedeno písemně do sešitu v přízemí chodby MŠ nebo telefonicky do 8:00 hodin daného dne. Za neodhlášenou a neodebranou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada. Hlášení změn se provádí u vedoucí ŠJ: stravovací zvyklosti, způsob placení stravného, adresy, jména, ukončení docházky do MŠ, vyrovnání případných nedoplatků či přeplatků, změna čísla účtu apod.

  Přihlašování o prázdninách - svátky a prázdniny jsou automaticky odhlášeny pokud neprobíhá provoz MŠ. Při prázdninovém provozu, který bývá ohlášen předem, je nutno nahlásit a zaplatit stravné za dítě také předem do data uvedeného na oznámení o prázdninovém provozu, zpravidla do 31.5.

 7. Závěrečné ustanovení

  S provozním řádem jsou seznámeni všichni zákonní zástupci dětí při schůzce rodičů na začátku školního roku. Provozní řád byl projednán s ředitelkou školy a nabývá platnost dne 28.2.2013. Provozní řád je vyvěšen na nástěnce u vedoucí ŠJ a v prostoru šaten pro rodiče.

 

V Praze dne 13.9.2013, aktualizován 29.8.2017

Vypracovala: Magdaléna Ouřecká, vedoucí ŠJ Masná
Vydala: Bc. Jana Hegerová, ředitelka MŠ Masná

V Mateřské škole Masná je dále platný  SANITAČNÍ ŘÁD KUCHYNĚ PŘI ŠJ MASNÁ, ze dne 1.9.2007, umístěný u vedoucí ŠJ.

Menu

 

Aktualizováno:
28. 11.  2017

 IMG_20171205_111511.jpg

 Vítáme Vás na našich stránkách
*****************************

Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony Masná“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0006303, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 417.974,- Kč.

 logo.jpg


15. 12. Radana

Zítra: Albína

logo.jpg22.9.08 Hlavní nádraží 037[1].jpg

Heidi Lange Design, Sverige

Vážení rodiče,

prosíme Vás, přiveďte Vaše dítě vždy přímo do třídy a předejte jej paní učitelce. Děkujeme za pochopení. Váš kolektiv pedagogů MŠ Masná.

Návštěvnost stránek

090208