Information for foreigners

Pro komunikaci s žáky cizinci, jejichž rodiče se nedomluví česky, najdete na webovém portálu Inkluzivní škola zprávy pro rodiče v různých jazycích: 

http://www.inkluzivniskola.cz/organizace-integrace-cizincu/informace-pro-rodice-jazykove-verze.

Information for parents (else languages) to the above adress – please remember that  this information is very general. Detailed information about Masná kindergarten can be found here.