Adopce na dálku

2020
Adopce na dálku byla ukončena dne 15.11. 2019 ukončením studia našeho “syna”na Keňské univerzitě.. Děkujeme všem dárcům za příspěvek na našeho adoptivního “syna” Kelvina Muthi.

 

2019

15. 3. 2019 Školné za Kelvina zaplaceno 2400,-
15. 5. 2019 Zdravotní pojištění za Kelvina na období 2019 – 2020 ve výši 1500,-Kč
4. 8. 2019 Školné za Kelvina zaplaceno 2400,-Kč

2018

15. 3. 2018 Školné za Kelvina zaplaceno 2400,-
11. 4. 2018 Zdravotní pojištění za Kelvina zaplaceno na období 2018 – 2019 ve výši 1500,-
22. 7. 2018 Školné za Kelvina zaplaceno 2400,-
30.11.2018 Školné za Kelvina zaplaceno 2400,-

2017

15.3.2017 Školné za Kelvina zaplaceno 2400,-
23. 6. 2017 Zdravotní pojištění za Kelvina zaplaceno na období 2017 – 2018 ve výši 1575,-Kč
Dar rodičů z charitativního bazaru a z Face paintingu ve výši: 13015,-Kč. DĚKUJEME!
23.7.2017 Školné za Kelvina zaplaceno 2400,-Kč
OZNAMUJEME VŠEM “RODIČŮM”, ŽE NÁŠ KELVIN BYL PŘIJAT KE STUDIU NA THE TECHNICAL UNIVERZITY OF KENYA !!!
27. 11. 2017 – Zdravotní pojištění za Kelvina zaplaceno na období 2017-2018 ve výši 1500,-Kč

2016

11.3.2016 Školné za Kelvina zaplaceno 2400,-
24.5.2016 Zdravotní pojištění za Kelvina zaplaceno na období 2016-2017 ve výši 1575,-Kč
16.6.2016  Dar rodičů z charitativního bazaru ve výši: 12100,-Kč. DĚKUJEME!
15.7.2016 Školné za Kelvina zaplaceno 2400,-
15.11. 2016 Školné za Kelvina zaplaceno 2400,-

2015

15.3.2015  Školné za Kelvina zaplaceno 2475,-
24.5.2015  Zdravotní pojištění za Kelvina zaplaceno na období 2015/2016 ve výši 1575,-Kč
18.6.2015  Dar rodičů z charitativního bazaru ve výši: 7377,-Kč. DĚKUJEME!
15.7.2015  Školné za Kelvina zaplaceno 2475,-
20.11.2015 Školné za Kelvina zaplaceno 2475,-

2014

26.3.2014  Školné za Kelvina zaplaceno ve výši 2475,-Kč
16.5.2014  Zdravotní pojištění za Kelvina na období 2014/2015 ve výši 1575,-
19.6.2014  Dar rodičů z charitativního bazaru ve výši: 8776,-Kč. DĚKUJEME!
22.7.2014  Školné za Kelvina zaplaceno ve výši 2475,-Kč
21.11.2014  Školné za Kelvina zaplaceno ve výši 2475,-Kč

2013

4.11.2013 Školné za Kelvina zaplaceno ve výši 2475,-Kč
4.7.2013 Zapojení Kelvina do programu zdravotní pojištění na období 2013/2014
ve výši 1500,-Kč
4.7.2013 Školné za Kelvina zaplaceno ve výši 2475,-Kč
20.6.2013 Prostřednictvím charitativního bazaru věnovali rodiče na školné Kelvina částku ve výši: 8705,-Kč. DĚKUJEME !
25.3.2013 Školné za Kelvina zaplaceno ve výši 2475,-Kč

2012

18.1.22012 Školné za Kelvina zaplaceno ve výši 2475,-Kč
17.7.2012 Školné za Kelvina zaplaceno ve výši 2475,-Kč
21.6.2012 – Na dnešním dobročinném bazaru při zahradní slavnosti byly rodiči zakoupeny předměty za částku: 11.405,-Kč. DĚKUJEME! Tato částka pokryje školné našeho “syna” na celý rok a ještě zbude na kousek dalšího.
16.3.2012 zaplaceno vzdělávání Kelvina 2475,-Kč 

2011

24.11.2011 zaplaceno vzdělávání Kelvina 2475,-Kč
15.7.2011 zaplaceno vzdělávání Kelvina 2490,-Kč.
24.6.2011 – Na včerejším dobročinném bazaru při zahradní slavnosti byly rodiči zakoupeny předměty za částku: 7198,-Kč. DĚKUJEME ! Tato částka pokryje téměř 2 čtvrtletí školného  “našeho syna” Kelvina Muthi z Keni.
3/2011 Zaplaceno vzdělávání Kelvina 2490,-Kč

2010

11/2010 Zaplaceno vzdělávání Kelvina 2490,-Kč
7/2010 Zaplaceno vzdělávání Kelvina 2490,-Kč
17.6.2010 Dnes bylo v charitatviním bazaru vybráno: 7190,-Kč Děkujeme všem rodičům a přátelům školky za příspěvek na našeho “syna”.
14.4.2010 Zaplacena částka 2400,-Kč – na vzdělávání našeho Kelvina. Děkujeme všem rodičům za příspěvek.

2009

4.12.2009
Zaplacena částka 2400,- na vzdělávání našeho “syna” Kelvina . Děkujeme všem rodičům za příspěvek.
31.8.2009
V červenci byla zaplacena další částka na vzdělávání našeho “adoptivního syna” Kelvina. Děkujeme všem rodičům za nákupy v charitativním bazaru, který se konal na  tradiční SLAVNOSTI  v červnu 2009.
26.3.2009
Dne 20.3.2009 byla zaplacena další částka na našeho adoptivního syna Kelvina Muthi ve výši 2400,-Kč. kelvin tak má zajištěnou platbu školného na další čtvrtletí. Také dorazily dopisy a fotografie, které si můžete přečíst zde:Kelvin Muthi-náš adoptivní synv projektu Adopce na dálku
Vysvědčení Kelvina

2008

30.10.2008
Byla zaplacena další splátka na studium našeho Kelvina. Ve školce je nástěnka s informacemi. Přečtěte dle zájmu.Zde se můžete podívat na certifikát pro naši mateřskou školu s fotografií “našeho chlapce” Kelvina Muthi.
Zmenšený certifikát Kelvin.jpg

3.7.2008 Dnes byla zaplacena další splátka na školné pro Kelvina. Pokryje období do 15.11.2008 🙂
26.6.2008
Vážení a milí rodiče a všichni příznivci naší mateřské školky,
děkujeme Vám za podporu morální a finanční při realizaci adopce na dálku v tomto školním roce.  Uspořádali jsme za Vaší pomoci několik akcí, které přinesly naději malému Kelvinovi, který je nyní “naším synem”. Také děkujeme našemu Fondu rodičů, vedeného předsedkyní p. Rubinovou. Fond rodičů spoluorganizuje akce k adopci na dálku a zajišťuje kontrolu.
Poslední finanční příspěvek na Kelvinovo školné byl získán z výtěžku CHARITATIVNÍHO BAZARU, který proběhl na naší zahradní SLAVNOSTI 2008. Částka 6018,-Kč pokryje školné na 2 čtvrtletí. Také děkujeme paní Matouškové, která věnovala splátku na další čtvrtletí školného formou sponzorského daru.
Velmi si vážíme Vašeho zájmu, účasti na akcích k adopci a toho, že víte, že  přispíváme dobré věci.
Přejeme Vám mnoho štěstí a radosti.

3.3.2008 – V současné chvíli jednáme o konkrétní adopci na dálku. Dětí, které by byly co nejblíže věku našich dětí školkových je velice málo a takřka mizí z databáze jaký je o tuto pomoc na dálku zájem. Což mě osobně těší, ale zase mi to ztěžuje výběr. A při tom – musíme mít zaplaceno do 15.3. aby dítě mohlo docházet do školy. Zítra již snad  budu vědět více a ihned Vám podám bližší informace.

12.3.2008 – Máme adoptovaného chlapečka z Keni. Jmenuje se Kelvin. Je již zaplacena první částka na 3. čtvrtletí ve výši 2.400,-Kč. Ještě čekám na potvrzenou smlouvu a fotografii “našeho  dítěte” z Humanistického centra Narovinu. Po té vše naskenuji a dám k prohlédnutí na naše stránky.

2007

Září 2007 – Protože se návštěvnící ptají, proč děláme adopci, uvedu důvod jako úvod. Shodou okolností přišlo více kolegyň na jednu loňskou poradu s návrhem pomoci dětem, které se nemají tak dobře jako ty naše. Zjistily jsme si informace o adopci, navázaly kontakty s centry, které “dělají” adopci a setavily jsme plán jak získat finanční prostředky. Jelikož finance se musí poslat před začátkem školního roku, musíme do konce května dát dohromady dostatek financí potřebných k zaplacení jednoho roku studia pro africké dítě.  Dohodly jsme se, že předvýběr ponecháme na asistentce  centra, která nám doporučí to “nejpotřebnější dítě”, i když si uvědomujeme, že všechny děti z těchto oblastí by potřebovaly pomoc ! Někdo by mohl namítnout, že je to zase jen nějaká divná móda. Ale tahle móda, je nejlepší a nejslušivější módou za poslední čas, a tak ji budeme rády nosit !Děkujeme všem přispěvatelům, všem kteří nám pomáhají a všem, kteří nám drží palce. Plán : Slavnost Afrika s výstavou – dar od rodičů 1840,-Kč;

Podzimní dílna: vstupné – dar od rodičů 720,-Kč
Aukce dětských výrobků na vánoční besídce – cena jednoho výrobku nejméně 50,-Kč,  jedná se o dřevěné omalovánky, které budou originálním výrobkem právě Vašeho dítěte.
…..další akce ještě nejsou schválené FR, ihned po schválení je zveřejníme. Zmenšený.jpg

28.11.2007
Zahájily jsme spolupráci s Humanistickým centrem Narovinu v Praze.  Koordinátorka adopce, kterou jsem namátkou vybrala mi sdělila tyto informace: Termíny plateb a nástupy do školy jsou v Keni možné ve 3 termínech a to: leden-březen, duben je volno-na tento termín je platba do 15.11. , květen-červenec, v srpnu je volno-na tento termín platba do 15.3.2008 a poslední termín září-listopad, v prosinci je volno-na tento termín platba do 15.7.2008. Platí se částka vždy 2400,-na každý z termínů. “Rodiče”dostávají 3x do roka poštou informace o svém adoptovaném dítěti: vysvědčení, fotku dítěte a dopis nebo obrázek. Bližší info  na www.humanistinarovinu.cz
Adopce se uzavírá na dobu neurčitou. Od smlouvy se dá kdykoliv odstoupit,ale je potřeba to dát vědět 2 měsíce dopředu. Hromadná informativní schůzka k adopcím se koná 12.12.v Praze v Mánesu nebo v centru Narovinu (bližší info najdete na webu centra). Ten den ale máme zrovna besídky !

Takže pro naši školku by přicházel v úvahu termín květen-červenec s platbou do 15.3.2008. Zaplatíme 2400,-Kč, které již máme a výtěžek z vánoční akce by mohl být použit na platbu dalšího termínu. Ve školce bude vyvěšena prezentačně souhlasní listina, na kterou se prosím podepisujte, pokud souhlasíte s navrženým postupem, případně uveďte své návrhy. Nebo pište na můj mail: msmasna@volny.cz

Po vánoční besídce uspořádala předsedkyně výboru Fondu rodičů paní V. R. a členka výboru paní L.F. “aukci” dětských výrobků. Děti malovaly na dřevěné omalovánky, které zakoupil Fond rodičů. Každá omalovánka byla originálem. Cena byla minimálně 50,-Kč, samozřejmě, že dobrovolně zaplacená. Děkujeme rodičům, kteří si zakoupili výrobek svého dítěte a všem, kteří si zakoupili i výrobky jiných dětí a tím tak přispěli do celkové částky na Adopci na dálku. Dnes 12.12.2007 bylo na “aukci” za originální omalovánky dětí naší školky, utrženo 3005,-Kč. Finance byly vloženy do Fondu rodičů. Po odečtení nákladů na nákup dřevěných omalovánek, bude vyčíslena celková částka na ADOPCI NA DÁLKU.Děkujeme.