Fulltextové vyhledávání

Vydávání potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole za 2018

Vydávání tohoto potvrzení dle § 381 zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu v platném znění, budeme vydávat od 21.1.2019.
Žádosti adresujte formou emailu na jidelna@msmasna.cz. , v žádosti uveďte celé jméno dítěte, jeho datum narození, své jméno a důvod žádosti.
Děti, které letos navštěvují MŠ, budou mít potvrzení ve třídě svého dítěte. Loňské děti, si dohodnou vyzvednutí potvrzení s hospodářem ŠJ.

Duhový kalendář -LEDEN 2019

Bližší informace k akcím školky jsou vždy na nástěnce na dveřích třídy 

10. 1.   1. lekce plavání Motýlci             v AXE
14. 1.    Koncert dětí ze ZUŠ U půjčovny dětem ze školky  10:00
15. 1.    Kouzelník ve školce                     9:30
18.1.  Odjezd na školku v přírodě v Česticích    
 25.1.   Návrat ze školky v přírodě v Česticích