MŠ Masná oznamuje, že ZÁPISY DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2023-2024 se budou konat:

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 20. 4. 2023 V DOBĚ 15:00 - 17:00 (budou se vydávat žádosti o přijetí, prohlédneme si MŠ Masná, provede vás ředitelka Bc. Jana Zelenková)

2. a 3. 5. 2023 v době 14:30 - 17:00 řádný zápis v MŠ Masná (tiskopisy k vyplnění obdržíte na místě)

do 10. 5. 2023 ODEVZDÁNÍ VYPLNĚNÝCH EVIDENČNÍCH LISTŮ ZPĚT DO MŠ

16. 5. 2023 VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ ZÁPISU 

5. 6. 2023 ZÁPIS PRO DĚTI UPRCHLÍKŮ Z UKRAJINY

do 12. 6. 2023 ODEVZDÁNÍ VYPLNĚNÝCH EVIDENČNÍCH LISTŮ ZPĚT DO MŠ

14. 6. 2023 VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ ZÁPISŮ PRO DĚTI UPRCHLÍKŮ Z UKRAJINY

Můžete své dítě přihlásit i elektronickou formou. Více info najdete výše.

 

 

 Naše instituce obdržela na období 1.9.2022 - 31.8.2024 dotaci
z OPERAČNÍHO PROGRAMU JAN AMOS KOMENSKÝ
„Šablony MŠ Masná - IV“ s registračním číslem
CZ.02.02.XX/00/22_002/0002703,
jehož poskytovatelem je MŠMT.
Účelem dotace je:  je zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti
systémů v zdělávání, zajišťování rovného přístupu
ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání,
včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.

Celková výše podpory činí 563.419,- Kč.

logo šablony III.png

......................................................................................................

 ****DUHOVÝ KALENDÁŘ****

 19. 9. 2022   Nábor zpěváčků do sboru Rolnička v MŠ                                  9:30     
 
22.9.2022  PLAVÁNÍ OD NADACE V AXE pro dobrovolníky                        10:00
  28. 9. 2022  STÁTNÍ SVÁTEK -  MŠ uzavřena 
  v týdnu od 3. 10. 2022 ZAČÍNAJÍ KROUŽKY                                      
 4. 10. 2022   CIRKUS KUS KUS - divadlo ve školce                                        9:30
 10. 10. 2022   KAŠPÁREK S PRINCEZNOU - divadlo ve školce                     9:30
 31. 10. - 4. 11. 2022   ŠKOLKA V PŘÍRODĚ V ČESTICÍCH zkrácená!!!
 28. 10. 2022 STÁTNÍ SVÁTEK - MŠ uzavřena
  3. 11. 2022  DOBRODRUŽSTVÍ S VILÍKEM divadlo na
           Staroměstském nám. 10:30 od Nadace pražské děti
  8. 11. 2022 CANISTERAPIE VE ŠKOLCE- od MAP II MČ Praha 1                   10:00
 10. 11. 2022  NÁRODNÍ MUZEUM  s průvodcem - ZVÍŘATA (jen tř.Koťata) 10:45
 15. 11. 2022   OSKÁREK V POHÁDKOVÉ KNÍŽCE - divadlo ve školce          9:30
  17. 11. 2022   STÁTNÍ SVÁTEK - MŠ uzavřena
  28. 11. 2022  DRAVÍ PTÁCI VE ŠKOLCE                                                            9:30
  1. 12. 2022 ČAS ZÁZRAKŮ - divadlo ve školce                                                9:30
  5. 12. 2022   ČERT A KÁČA  s mikulášskou nadílkou                                      9:30
  8. 12. 2022  ZPÍVÁME V DPS Benediktská seniorům                                     14:30
  8. 12. 2022   FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ                                                            od 8:00
 14. 12. 2022   VÁNOČNÍ BESÍDKA PRO RODIČE                      K+M-16:00,Ž+B:16:30
 23. 12. 2022 - 2. 1. 2023   VÁNOČNÍ PRÁZDNINY - MŠ uzavřena
 15. 1. 2023 - 20. 1. 2023   LYŽAŘSKÝ KURZ SE VŠÍM VŠUDY PRO
                  PŘEDŠKOLÁČKY V   ČESTICÍCH - info a přihlášky ve školce na nástěnce
 25,1. 2023 - VYSTOUPENÍ TANEČKŮ V MŠ - 16h mladší děti, 16:30 starší děti
        CANISTERAPIE OD MČ PRAHA 1 ve školce:                                                   9:30
        MOTÝLCI -13.2., ŽABKY-20.2., KOŤATA- 27.2., BERUŠKY- 20.3.2023
  23. 2. 2023  TESTY ŠKOLNÍ ZRALOSTI v MŠ pro děti, které letos odcházejí                                                 do ZŠ v    9:00
  7. 3. 2023  DOKTORSKÁ POHÁDKA - divadlo ve školce                                       9:30
  13. - 17. 3. 2023  JARNÍ PRÁZDNINY - školka v provozu 
  20.3.2023 - DĚTI ZE ZŠ ČTOU DĚTEM Z MŠ + SPOLEČNÉ SPORTOVNÍ                                     DOPOLEDNE NA  ŠKOLKOVÉ ZAHRADĚ- program před zápisem do školy   9:30
  23. 3. 2023 - FOTOGRAFOVÁNÍ                                                                              10:00
  7. - 10. 4. 2023  VELIKONOCE - státní svátek MŠ uzavřena
  1. 5. 2023  STÁTNÍ SVÁTEK - MŠ uzavřena
  8. 5. 2023  STÁTNÍ SVÁTEK - MŠ uzavřena
  10.5. - 17.5. 2023 - ŠKOLKA V PŘÍRODĚ V ČESTICÍCH
  29. 5. 2023          VÝLET DO ZVÍŘÁTKOVA SE VŠEMI DĚTMI                  8:00 - 15:00
                 22. 6. 2023 - ROZLUČKOVÁ SLAVNOST NA ZAHRADĚ ŠKOLKY
                                      PRO VŠECHNY RODIČE A DĚTI                               Děkujeme Nadaci pražské děti za krásné akce pro naše děti!!!

Děkujeme všem sponzorům, kteří nám díky své štědrosti umožňují
realizovat akce pro Vaše děti !!!