Fulltextové vyhledávání

Přejeme Vám klidný a pohodový adventní čas.

Duhový kalendář -LISTOPAD/PROSINEC

Bližší informace k akcím školky jsou vždy na nástěnce na dveřích třídy 

 
 5. 12.    POHÁDKA S NADÍLKOU: Čert a Káča ve školce                               9:30
 5. 12.    DĚTI ZPÍVAJÍ V DOMOVĚ PRO SENIORY                     13 dětí K      14:30
 6.12.    Mikuláš s čertem na Staroměstském náměstí od Nadace pražské děti  B+Ž+M+K  10:00
 10.12.   VYSTOUPENÍ TANEČKŮ PRO RODIČE ve školce  tanečky  16:30
11.12. Andělé ze zapomenuté skříňky- divadlo ve školce všichni 9:00
18.12. VÁNOČNÍ BESÍDKA PRO RODIČE s dílničkou všichni 16:00