Fulltextové vyhledávání

Vydávání potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole za 2018

Vydávání tohoto potvrzení dle § 381 zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu v platném znění, budeme vydávat od 21.1.2019.
Žádosti adresujte formou emailu na jidelna@msmasna.cz. , v žádosti uveďte celé jméno dítěte, jeho datum narození, své jméno a důvod žádosti.
Děti, které letos navštěvují MŠ, budou mít potvrzení ve třídě svého dítěte. Loňské děti, si dohodnou vyzvednutí potvrzení s hospodářem ŠJ.

Duhový kalendář -ÚNOR 2019

Bližší informace k akcím školky jsou vždy na nástěnce na dveřích třídy
11. 2. - 17. 2. 2019 jsou jarní prázdniny v Praze 1.
MŠ Masná je v provozu. Kroužky neprobíhají.

14. 2.     RYTÍŘSKÁ POHÁDKA              10:00
20. 2.    TESTY ŠKOLNÍ ZRALOSTI s PhDr. Michalovou   9:00 v MŠ
20. 2.    KONZULTACE rodičů s PhDr. Michalovou 14:30 - 17:00