Fulltextové vyhledávání

SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY DĚTI, JEJICH RODIČE, PRARODIČE A PŘÁTELE ŠKOLY NA TRADIČNÍ ZAHRADNÍ SLAVNOST VE ČTVRTEK 20. 6. 2019 OD 14:00 HODIN. PROGRAM SLAVNOSTI ZDEPROGRAM NA ZAHRADNÍ SLAVNOST NA ZAHRADĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY MASNÁ DNE 20.docx 
Od 1.9.2017 - 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu "Šablony Masná" s registračním číslem CZ 02.3.68/0.0/0.0/16_023/0006303, který je spolupfinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 417.974,-Kč

logo.jpg

Duhový kalendář ČERVEN 2019

Bližší informace k akcím školky budou vždy  na nástěnce na dveřích třídy

 

5. 6. STUDENTI HERECKÉ ŠKOLY VYPRÁVĚJÍ DĚTEM POHÁDKY 9:00
5. 6. VYSTOUPENÍ TANEČKŮ PRO RODIČE V JÍDELNĚ ŠKOLKY 16:00
11. 6. NADPRAPORČICE OD POLICIE VE ŠKOLCE PRO DĚTI - pro děti zorganizoval tatínek Alexe 9:30
20. 6.

**Z*A*H*R*A*D*N*Í**S*L*A*V*N*O*S*T**

DIVADÉLKO PRO DĚTI, PASOVÁNÍ ŠKOLÁKŮ, MATURITA , POHOŠTĚNÍ, DOBROČINNÝ BAZAR, DOPROVODNÉ AKCE.

 OD 14:00