Fond rodičů dary škole

NA ŠKOLNÍ ROK 2022 – 2023  SE PLATÍ  PŘÍSPĚVEK DO FONDU RODIČŮ 1800,-Kč na kulturní akce dětí. Příspěvek se platí v hotovosti
v kanceláři školky 

Poděkování a další informace jsou zde umístěny se souhlasem dárců.

PODĚKOVÁNÍ ZA DARY:

2023

Děkujeme paní Janě Součkové, že všechny naše panenky opletla roztomilými svetýrky a sukýnkami 🙂

2022

Děkujeme panu Ing. Radkovi Motykovi, majiteli firmy AULIX LIGHTING. s.r.o. za zapůjčení lešení na výmalbu obrazu velkého formátu
na chodbě v naší mateřské škole.

Děkujeme www.cukrarske-pomucky.cz za dárky pro děti na naše školkové akce

2019 + 2020 + 2021

Děkujeme MUDr. Jiřímu Škultéty za finanční dar ve výši 20.000,- Kč (hlavně díky tomuto daru se mohla konat naše Slavnost 17.6.2022 :-)))
Děkujeme MUDr. Jiřímu Škultéty za finanční dar ve výši 15.000,-Kč.

Děkujeme JUDr. Jindrovi za finanční dar školce ve výši 10.000,-Kč.
Děkujeme paní Zdeňce Kadlecové a panu Janu Kadlecovi za finanční dar školce ve výši 5.000,- Kč
Děkujeme paní Vojtové z Prague Boats za výlet parníkem pod pražskými mosty pro děti z naší školky dne 18. 6. 2019
Děkujeme manželům Krausovým za finanční dar školce ve výši 6166,-Kč
Děkujeme paní Renatě Tomsové z BOAT vzk TRIP  za výlet lodí po Vltavě pro třídu Žabiček dne 24. 6. 2019

 Děkujeme všem dárcům za dary v minulých letech.