• By skolka_msmasna
 • 3. 6. 2024
 • No Comments

Informace ze schůzky pro rodiče nově přijatých dětí, která se konala dne 30.5.2024

Program schůzky:

 1. 1) Předání písemného Rozhodnutí o přijetí dítěte do Mateřské školy Masná k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2024 – 2025
 2. 2) Provozní doba školky: 7:00 – 17:30 (příchod do třídy nejpozději v 8:20, odchod po obědě Berušky, Žabky  12:00 – 12:30, Motýlci a Koťata do 12:30 – 13:00 hodin. Odchod odpoledne 15:00 – 17:20)
 3. 3) Adaptační týden pro nejmenší nové děti: pondělí 2.9.2024 – středa 4.9.2024 pobyt ve třídě Berušek a Žabiček s rodičem do 10:00hodina pak domů., čtvrtek 5.9.2024 – pátek 6.9.2024 pobyt ve třídě Berušek a Žabiček do 12:00 hodin bez rodiče (ale rodič “na telefonu”)., další týden od pondělí 9.9.2024 již běžný provoz pro všechny děti. Prodloužená adaptace se řeší podle potřeb dítěte s třídní učitelkou.
 4. Berušky se adaptují všechny, Žabičky pouze nové děti narozené do 31.8.2021.
 5. 4) Informace o platbě školného ve výši 1000,-Kč/ měsíc a stravného ve výši 60,-Kč/ den. Platba se provádí bankovním převodem na účet MŠ Masná 19-5839970267/0100 do 15.dne v měsíci. Variabilní symbol dostanete při nástupu až vyplníte přihlášku ke stravování. Do kolonky zpráva pro příjemce v bankovním styku pište jméno dítěte (vy máte často jiné jméno a vedoucí ŠJ platby těžko dohledává když zapomenete napsat variabilní symbol)
 6. 5) Paní učitelky z Berušek informovaly o provozu třídy a o požadavcích na sebeobsluhu dětí (dojít si na záchod, utřít si zadeček, nemít plíny, napít  se z hrnečku a skleničky, najíst se lžící. Oblékání budeme trénovat každý den a i ve spolupráci s rodiči. Vedeme děti k samostatnosti, podporujeme je při učení nových dovedností. Prosíme rodiče, aby to dělali také tak.
 7. 6) Paní učitelky ze třídy Koťat informovaly o povinném předškolním vzdělávání: děti, které dovrší věku 5 let do 31.8.2024, mají další rok v mateřské škole povinné předškolní vzdělávání. Toto vzdělávání probíhá každý den v době 8:30 – 12:30. Omluvenky musí být písemné při delší nepřítomnosti ředitelce školy. Při kratší nepřítomnosti stačí na whatsup skupinu.
 8. 7) Každá třída má svou whatsup skupinu, přes kterou komunikujete s učitelkou (omluvenky, fotografie, sdělení učitelek a školy rodičům).
 9. 8) Osobní sdělení ředitelce se píší emailem skolka@msmasna.cz (omluvenky, žádosti, dotazy, pochvaly, stížnosti, apod.)
 10. 9) Informace o rozdělení dětí do tříd je umístěna na nástěnce v MŠ, rodiče mají možnost nahlásit ředitelce své požadavky, které budou akceptovány, pokud bude možnost.
 11. 10) Informace o rozdělení učitelek do tříd a o práci tříd
  11) Informace o denním rozvrhu pro děti (příchod, volné hry, svačina, řízená činnost, pobyt venku, oběd, odpočinek po obědě, svačina, zájmové činnosti ve třídě nebo když je venku hezky, tak na zahradě)
 12. 12) Školka v přírodě: jezdíme 3x do roka na naši stálou školu v přírodě do Čestic u Strakonic. Je to škola zřizovaná Prahou 1, je zde vše zařízeno pro děti ze školek a pro mladší školní věk- Je zde lékařská služby, noční vychovatelka, vynikající kuchyň a zdravá příroda a moc fajn lidi.
 13. 13) Akce naší MŠ: divadélka, koncerty, besídky pro rodiče, vystoupení a kulturní akce pro děti po celý rok.
 14. Milí rodiče, schůzka nebyla povinná, jen informativní. Dáváte k nám Vaše “zlatíčko” a tak jsme Vám chtěli naši MŠ přiblížit. Na dni otevřených dveří jste mnozí z vás byli, ale to bylo ještě nezávazné.

Prosím rodiče, kteří vědí jistě, že jejich dítě k nám nenastoupí, protože má místo v jiné mateřské škole, aby mi napsali zprávu na email: hegerova@msmasna.cz.
Na místa čekají další děti, které se do mateřské školy nedostaly. Děkujeme za pochopení.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *