Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O nás > MŠ Masná > Školní jídelna

Školní jídelna

Vedoucí školní jídelny: Jan Heger
Hlavní kuchařka: Gabriela Králová
Kuchařka: Martina Souralová
Provoz školní jídelny: 7:00 - 15:30

Ceny stravného:
celodenní 3 - 6 let  50,-Kč 
polodenní 3 - 6 let  41,-Kč 
celodenní (odklad šk.docházky) 59,-Kč
polodenní (odklad šk.docházky) 49,-Kč

Informace pro zadání platebního příkazu k úhradě za stravné u vašich bank - výpočet: cena stravného na den x 20 dní.
Děkujeme za pochopení a spolupráci.

JÍDELNÍČEK V TÝDNU OD .............. DO ................ 2020

Den Přesnídávka Oběd Svačina
Pondělí      
Úterý      
Středa      
Čtvrtek      
Pátek      

 

SEZNAM POTRAVINOVÝCH ALERGENŮ A ČÍSELNÉ KÓDY

 1. Obiloviny obsahující lepek
 2. Korýši a výrobky z nich
 3. Vejce a výrobky z nich
 4. Ryby a výrobky z nich
 5. Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich
 6. Sójové boby (sója) a výrobky z nich
 7. Mléko a výrobky z něj
 8. Skořápkové plody a výrobky z nich
 9. Celer a výrobky z něj
 10. Hořčice a výrobky z ní
 11. Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich
 12. Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2
 13. Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj
 14. Měkkýši a výrobky z nich

 

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Adresa školy: Mateřská škola Masná, Praha 1, Masná 700/11, 110 00
Telefon: 222 311 538; 725 839 395

 1. Zásady provozu:

Provoz ŠJ se řídí vyhláškou č. 107/2005, O školním stravování ze dne 25.5.2005, FN/Metodikou spotřebního koše, Zákonem č. 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)., zákonem č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví., Vyhláškou 137/2004 O hygienických požadavcích a zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných., nařízením ES -852/2006, O hygieně potravin s platností  od 1.1.2006. Rozsah poskytovaných služeb je v systému HACCP Mateřské školy Masná, který je uložen u ředitelky mateřské školy. Zákony a vyhlášky jsou k nahlédnutí u vedoucí školní jídelny.

Jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy a při dodržování spotřebního koše sledovaných potravin (mléčné výrobky, luštěniny, ryby, atd.). Podle § 4 odst.9 vyhlášky 107/2005 Sb., O školním stravování, má strávník nárok na dotované stravné pouze v případě, že je přítomen ve školském zařízení. Po další dny nepřítomnosti nemá nárok na dotované stravné a musí se odhlásit ze stravování. Dítě se stravuje vždy, pokud je přítomno v době vydávání stravy.

 

 1. Provozní doba školní jídelny

       Jídelna je v provozu v době: 7:00 - 15:30

       Režim výdeje stravy:

 • pitný režim  7:00 - 17:30
 • ranní svačina 1. a 2. třída  8:30 - 9:30
 • ranní svačina 3. třída  8:45 - 9:15
 • ranní svačina 4. třída  9:00 - 9:30
 • oběd 1. a 2. třída  11:30 - 12:00
 • oběd 3. třída  11:45 - 12:15
 • oběd 4. třída  12:00 - 12:30
 • odpolední svačina  14:30 - 15:00

Stravovací dobu je nutno dodržovat z důvodu předepsané přestávky mezi jednotlivými jídly dle HACCP (přestávka je 3 hodiny).
Možnost přídavku je kdykoliv dle chuti strávníka.
Možnost doplnění nápojů ve třídách kdykoliv dle potřeby (děti mají ve třídách konve s čajem a pijí dle své vlastní potřeby, popř. na doporučení učitelky, ze svých kelímků odlišených designově).

 

 1. Výše stravného

Ceny stravného se pro jednotlivé věkové kategorie řídí vyhláškou 107/2005 Sb., O školním stravování. Do věkových skupin jsou zařazováni strávníci na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1-4. Pokud strávník zaplatí celodenní stravné, ale odchází domů po obědě, může si odnést svačinu s  sebou. Tuto svačinu je nutné objednat ráno při příchodu.     

                                       

 1. Způsob úhrady stravného

Stravné se platí převodem: 19-5839970267/0100 nebo složenkou. Variabilní symbol k platbě vám určí vedoucí školní jídelny. Výjimečně je možná platba v hotovosti. Platbu je nutné provést nejpozději do 15. dne v měsíci. Při nezaplacení stravného v daném termínu, pokud nebyla sjednána náprava ani po upozornění, bude dítěti ukončena docházka do mateřské školy Masná ( dle vyhlášky č. 14/2005Sb., o předškolním vzdělávání).

 

 1. Přihlášení strávníků

Zákonný zástupce dítěte vyplní Přihlášku ke stravování a odevzdá v kanceláři vedoucí ŠJ nejpozději 2. den od nástupu dítěte k docházce.

 

 1. Odhlašování strávníků

Může být provedeno písemně do sešitu v přízemí chodby MŠ nebo telefonicky do 8:00 hodin daného dne. Za neodhlášenou a neodebranou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada. Hlášení změn se provádí u vedoucí ŠJ: stravovací zvyklosti, způsob placení stravného, adresy, jména, ukončení docházky do MŠ, vyrovnání případných nedoplatků či přeplatků, změna čísla účtu apod.

Přihlašování o prázdninách - svátky a prázdniny jsou automaticky odhlášeny, pokud neprobíhá provoz MŠ. Při prázdninovém provozu, který bývá ohlášen předem, je nutno nahlásit a zaplatit stravné za dítě také předem do data uvedeného na oznámení o prázdninovém provozu, zpravidla do 31.5.

 

 1. Závěrečné ustanovení

S provozním řádem jsou seznámeni všichni zákonní zástupci dětí při schůzce rodičů na začátku školního roku. Provozní řád byl projednán s ředitelkou školy a nabývá platnost dne 28.2.2013. Provozní řád je vyvěšen na nástěnce u vedoucí ŠJ a v prostoru šaten pro rodiče.

 

V Praze dne 13.9.2013, aktualizován 27.8.2018

Vypracoval: Jan Heger, vedoucí ŠJ Masná
Vydala: Bc. Jana Hegerová, ředitelka MŠ Masná

V Mateřské škole Masná je dále platný  SANITAČNÍ ŘÁD KUCHYNĚ PŘI ŠJ MASNÁ, ze dne 1.9.2007, umístěný u vedoucího ŠJ.