• By skolka_msmasna
  • 3. 6. 2024
  • No Comments

Úplata za předškolní vzdělávání (školné) na školní rok 2024 – 2025

Vývěska školné 2024 – 2025

Úplata za vzdělávání na školní rok 2024–2025 (školné)
Se stanovuje na základě novely § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon), s účinností od 1. 1. 2024. Na základě této novely stanovuje nově výši úplaty zřizovatel Mateřské školy Masná, tedy Městská část Praha 1. Školné se stanovuje podle nových pravidel podle výše aktuální minimální mzdy. Od 1.1.2024 je stanovena výše minimální měsíční mzdy na 18 900 Kč a maximální možná měsíční výše úplaty bude činit 1 512 Kč (U mateřských škol může být měsíční výše úplaty stanovena maximálně ve výši 8 % základní sazby minimální měsíční mzdy) v mateřských školách zřizovaných obcemi, státem, krajem nebo svazkem obcí. Zřizovatel stanovuje měsíční výši úplaty podle upraveného znění vyhlášek na školní rok 2024/25. Měsíční výše úplaty je stanovena usnesením rady obce.
Výše školného stanovená zřizovatelem MČ Praha 1 na školní rok 2024/2025 pro Mateřskou školu Masná: 1000,-Kč/ měsíc
OSVOBOZENÍ od platby školného je podrobně rozepsáno ve výše uvedeném dokumentu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *