• By skolka_msmasna
  • 16. 4. 2024
  • No Comments

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

 

 

INFORMACE K ZÁPISU DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY MASNÁ OD ŠKOLNÍHO ROKU 2024 – 2025

Osobní přijímací řízení: Zápis do Mateřské školy Masná se bude konat ve dnech 6.5.2024 v čase 14:00 – 17:00 a 7. 5. 2024 v čase 10:00 – 12:00. Můžete přijít i s dětmi, budou tu paní učitelky, které vám děti  pohlídají. S sebou vezměte osobní průkaz (občanský nebo pas), průkaz dítěte pokud ho má, kopii rodného listu dítěte. Na zápisu v MŠ Masná si vyplníte ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE a dostanete jednací číslo, které bude provázet Vaše dítě po jeho celou docházku do naší MŠ. S sebou si odnesete EVIDENČNÍ LIST dítěte, který vám potvrdí pediatr dítěte,  pak vyplníte údaje a donesete jej zpět do MŠ Masná nejpozději do 13.5.2024. Výsledky zápisu budou oznámeny 16.5.2024 na našich webových stránkách pouze jednacími čísly dětí.
Rodiče obdrží poštou ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ  DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OD ŠKOLNÍHO ROKU 2024 – 2025 spolu s pozvánkou na 1.schůzku rodičů.
Rodiče nepřijatých dětí obdrží poštou ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ DÍTĚTE  spolu se zdůvodněním.
Distanční přijímací řízení: Vyplněné dokumenty můžete posílat také distančně (k zápisu se nemusíte dostavit osobně) na email: skolka@msmasna.cz nebo do naší datové schránky ecber6h, nebo je vložte do obálky a dejte je do naší schránky na vratech, nebo je pošlete obyčejně poštou na adresu Mateřská škola Masná, Masná 700/11, Praha 1, 110 00 a na obálku napište “Zápis”.
Vyplňujte dokumenty čitelně aby nedocházelo ke zdržování správního řízení. Na dni otevřených dveří jste si mohli vzít oba dokumenty a poslat je vyplněné, ale oficiální přijímací řízení se koná ve výše uvedených dnech a do té doby není možné vydávat rozhodnutí. Řídíme se vyhláškou č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v aktuálním znění, zákonem 561/2004 Sb., školský zákon v aktuálním znění.

Kritéria k přijetí dětí na školní rok 2024-2025:

KRITÉRIA:

  1.         Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a školského zákona s místem trvalého pobytu v školském obvodu Praha 1 a jiný. Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1. září školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pěti let věku, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31. 8. 2024 pěti let k předškolnímu vzdělávání.
  2.      Dítě s místem trvalého pobytu v školském obvodu Praha 1, které před začátkem školního roku (k 1. 9. 2024) dosáhne nejméně třetího roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení (100 dětí).
  3.        Dítě s místem trvalého pobytu v školském obvodu Praha 1, které před začátkem školního roku (k 1. 9. 2024) dosáhne nejméně třetího roku věku, jejichž sourozenec již navštěvuje naši mateřskou školu a bude pokračovat v předškolním vzdělávání i ve školním roce 2024–2025, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení (100 dětí).
  4.       Dvouleté dítě s místem trvalého pobytu, v školském obvodu Praha 1, které dosáhne nejméně třetího roku věku do 31. 12. 2025, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení (100 dětí).
  5.      Dvouleté dítě s místem trvalého pobytu, v školském obvodu Praha 1, které dosáhne nejméně třetího roku věku až po 31. 12. 2025, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení (100 dětí).
  6.     Ostatní děti se budou řadit až za přednostně přijaté děti dle kritérií.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *