• By skolka_msmasna
  • 16. 4. 2024
  • No Comments

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 17. 4. 2024

Zveme Vás na Den otevřených dveří dne 17. 4. 2024 od 16:00 – 17:00. Budeme vydávat žádosti o přijetí.   

  • By skolka_msmasna
  • 12. 3. 2024
  • No Comments

Příchod a odchod ze školky

Prosíme rodiče, aby dodržovali časy, kdy je možné děti přivádět a odvádět z Mateřské školy Masná. Ranní příchod do 8:15 (tak aby rodič opouštěl školu nejpozd

  • By skolka_msmasna
  • 20. 2. 2024
  • No Comments

Den otevřených dveří

Zveme Vás na Den otevřených dveřích do Mateřské školy Masná dne 17. 4. 2024 od 16:00 do 17:00. K dispozici budou Přihlášky do MŠ na příští školní rok.